มาประเมินสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ


มาประเมินสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ

Programmer Thailand Blog พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

มาประเมินสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ

 

หลังจากที่ได้คลุกคลีกับวงการสาธารณสุขมาระยะหนึ่งแล้วเราจึงมีแนวคิดที่จะทำ Web Application สำหรับการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองในด้านต่างๆ โดยมีการประเมินดังนี้

  • การประเมินดรรชนีมวลกาย (ความอ้วน)
  • การประเมินเรื่องพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และอารมณ์
  • การประเมินภาวะเครียดด้วยตัวเอง
  • การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน

ทั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Web Application นี้จะช่วยให้ทุกๆ ท่านตระหนักถึงสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น

==> https://www.programmerthailand.com/health

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
kongoon9

  • 0 เพื่อน
  • 0 ผู้ติดตาม
  • 5 โพสต์