สร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย Joomla 2.5

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

รู้จักกับ Joomla 2.5 ตัวอย่าง
รู้จักกับ Joomla 2.5

5:41

ติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง
ติดตั้ง WAMP Server

4:58

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 2.5 ตัวอย่าง
สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 2.5

2:56

ติดตั้ง Joomla 2.5 ตัวอย่าง
ติดตั้ง Joomla 2.5

12:32

บทที่ 2 ทำงานกับส่วนเสริม

ติดตั้ง และใช้งานภาษาไทยใน Joomla 2.5
ติดตั้ง และใช้งานภาษาไทยใน Joomla 2.5

3:15

ติดตั้ง Component ใน Joomla 2.5
ติดตั้ง Component ใน Joomla 2.5

9:12

ติดตั้ง และเปิดใช้งาน PlugIn ใน Joomla 2.5
ติดตั้ง และเปิดใช้งาน PlugIn ใน Joomla 2.5

5:28

ติดตั้ง Module ใน Joomla 2.5
ติดตั้ง Module ใน Joomla 2.5

8:33

ติดตั้ง และใช้งาน Template ใน Joomla 2.5
ติดตั้ง และใช้งาน Template ใน Joomla 2.5

2:10

การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 2.5
การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 2.5

2:48

การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 2.5
การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 2.5

2:48

รู้จักกับ Module และ Template ใน Joomla 2.5
รู้จักกับ Module และ Template ใน Joomla 2.5

3:56

การเปิดการใช้งาน Module ใน Joomla 2.5
การเปิดการใช้งาน Module ใน Joomla 2.5

8:19

การสร้าง Module จาก Module พื้นฐานของ Joomla 2.5
การสร้าง Module จาก Module พื้นฐานของ Joomla 2.5

22:17

การสร้าง Module จาก Module ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
การสร้าง Module จาก Module ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

15:51

การสร้าง Module สำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายเว็บไซต์
การสร้าง Module สำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายเว็บไซต์

50:43

การสร้าง Module Slide และปรับแต่งเพิ่มเติม
การสร้าง Module Slide และปรับแต่งเพิ่มเติม

10:32

บทที่ 3 การจัดการกับเนื้อหา

รู้จักกับหมวดหมู่ และเนื้อหาใน Joomla 2.5
รู้จักกับหมวดหมู่ และเนื้อหาใน Joomla 2.5

4:16

การสร้างและแก้ไขหมวดหมู่ใน Joomla 2.5
การสร้างและแก้ไขหมวดหมู่ใน Joomla 2.5

5:24

การสร้างและแก้ไขเนื้อหาใน Joomla 2.5
การสร้างและแก้ไขเนื้อหาใน Joomla 2.5

11:29

การสร้างเนื้อหาแบบดาวโหลดไฟล์ใน Joomla 2.5
การสร้างเนื้อหาแบบดาวโหลดไฟล์ใน Joomla 2.5

7:37

การสร้างเนื้อหาแบบมีแผนที่ Google Map ใน Joomla 2.5
การสร้างเนื้อหาแบบมีแผนที่ Google Map ใน Joomla 2.5

9:10

การสร้างเนื้อหาแบบ Gallery รูปภาพ
การสร้างเนื้อหาแบบ Gallery รูปภาพ

10:47

การสร้างและการจัดการเมนูใน Joomla 2.5
การสร้างและการจัดการเมนูใน Joomla 2.5

28:23

การนำเนื้อหามาแสดงหน้าเว็บไซต์ใน Joomla 2.5
การนำเนื้อหามาแสดงหน้าเว็บไซต์ใน Joomla 2.5

29:19

บทที่ 4 การออกแบบ Template

การออกแบบ Template Joomla 2.5 โดยใช้โปรแกรม Artisteer
การออกแบบ Template Joomla 2.5 โดยใช้โปรแกรม Artisteer

26:26

การติดตั้งและใช้งาน Template จากโปรแกรม Artisteer ใน Joomla 2.5
การติดตั้งและใช้งาน Template จากโปรแกรม Artisteer ใน Joomla 2.5

7:12

บทที่ 5 การอัพโหลดขึ้นโฮสต์

การ Backup ไฟล์ฐานข้อมูลใน Joomla 2.5
การ Backup ไฟล์ฐานข้อมูลใน Joomla 2.5

2:11

การ Upload Joomla 2.5 ไฟล์ขึ้น Server
การ Upload Joomla 2.5 ไฟล์ขึ้น Server

5:02

การสร้างฐานข้อมูล และติดตั้งไฟล์ข้อมูลที่ Backup ของ Joomla 2.5 ใน Server
การสร้างฐานข้อมูล และติดตั้งไฟล์ข้อมูลที่ Backup ของ Joomla 2.5 ใน Server

5:58

การแก้ไขไฟล์ configuration.php ของ Joomla 2.5
การแก้ไขไฟล์ configuration.php ของ Joomla 2.5

5:47

การปรับ Physical Path ใน Joomla 2.5
การปรับ Physical Path ใน Joomla 2.5

6:07

การปรับ Permission ใน Linux Server สำหรับ Joomla 2.5
การปรับ Permission ใน Linux Server สำหรับ Joomla 2.5

4:14

การปรับ Permission ใน Linux Server สำหรับ Joomla 2.5
การปรับ Permission ใน Linux Server สำหรับ Joomla 2.5

4:14

สร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย Joomla 2.5

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Joomla

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.6

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้ Joomla 3.3.6

500 ฿

38

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 44 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร