สร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWEAVER CC สไตล์ BOOTSTRAP3

Web Design

สร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWEAVER CC สไตล์ BOOTSTRAP3

Bootstrap 3 Template with Flat UI

รู้จัก Bootstrap และ Bootstrap Flat ตัวอย่าง

 • รู้จัก Bootstrap และ Bootstrap Flat
 • 4:45
 • Video

ดาวน์โหลด Bootstrap Flat และเตรียมเครื่องมือ ตัวอย่าง

 • ดาวน์โหลด Bootstrap Flat และเตรียมเครื่องมือ
 • 6:28
 • Video

สร้างไฟล์ index.html และโครงสร้าง HTML

 • สร้างไฟล์ index.html และโครงสร้าง HTML
 • 3:47
 • Video

การสร้าง Navigation Bar

 • การสร้าง Navigation Bar
 • 10:05
 • Video

การเพิ่มรูปแบบของ CSS เอง

 • การเพิ่มรูปแบบของ CSS เอง
 • 6:04
 • Video

การสร้าง Jumbotron

 • การสร้าง Jumbotron
 • 7:05
 • Video