PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

PHP

PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ PHP

รู้จักกับ PHP ตัวอย่าง

 • รู้จักกับ PHP
 • 6:47
 • Video

ติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง

 • ติดตั้ง WAMP Server
 • 9:35
 • Video

ติดตั้ง NetbeanIDE ตัวอย่าง

 • ติดตั้ง NetbeanIDE
 • 7:20
 • Video

การสร้าง Project ใหม่ และติดตั้ง MySQL Workbench ตัวอย่าง

 • การสร้าง Project ใหม่ และติดตั้ง MySQL Workbench
 • 7:36
 • Video

บทที่ 2 วิเคราะห์ระบบและเตรียมความพร้อม

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

 • การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench
 • 1:00:21
 • Video

การสร้างฐานข้อมูล

 • การสร้างฐานข้อมูล
 • 4:16
 • Video

การ Forward Engineering

 • การ Forward Engineering
 • 4:23
 • Video

เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูล

 • เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูล
 • 24:06
 • Video

บทที่ 3 เขียนโปรแกรม

การปรับปรุง ER Diagram และ ReForward Engineering, สร้างโครงสร้าง HTML และสร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก

 • การปรับปรุง ER Diagram และ ReForward Engineering, สร้างโครงสร้าง HTML และสร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก
 • 4:52
 • Video

สร้างโครงสร้าง HTML สร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก และสร้างระบบสมัครสมาชิก

 • สร้างโครงสร้าง HTML สร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก และสร้างระบบสมัครสมาชิก
 • 1:06:05
 • Video

สร้างฟอร์มเข้าสู่ระบบ

 • สร้างฟอร์มเข้าสู่ระบบ
 • 10:52
 • Video

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบ

 • เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบ
 • 17:38
 • Video

เขียนโปรแกรมแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

 • เขียนโปรแกรมแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
 • 11:04
 • Video

สร้างฟอร์มเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

 • สร้างฟอร์มเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
 • 4:04
 • Video

เขียนโปรแกรมเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

 • เขียนโปรแกรมเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
 • 9:51
 • Video

สร้างฟอร์มแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

 • สร้างฟอร์มแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
 • 10:03
 • Video

เขียนโปรแกรมแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

 • เขียนโปรแกรมแก้ไขหมวดหมู่สินค้า
 • 3:05
 • Video

เขียนโปรแกรมลบหมวดหมู่สินค้า

 • เขียนโปรแกรมลบหมวดหมู่สินค้า
 • 7:24
 • Video

การสร้างเมนูตามสิทธิ์ผู้ใช้

 • การสร้างเมนูตามสิทธิ์ผู้ใช้
 • 14:36
 • Video

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ, เขียนโปรแกรมแสดง Blog ทั้งหมด และสร้างฟอร์มเพิ่ม Blog

 • การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ, เขียนโปรแกรมแสดง Blog ทั้งหมด และสร้างฟอร์มเพิ่ม Blog
 • 2:48
 • Video

เขียนโปรแกรมเพิ่ม Blog

 • เขียนโปรแกรมเพิ่ม Blog
 • 22:48
 • Video

สร้างฟอร์มแก้ไข Blog

 • สร้างฟอร์มแก้ไข Blog
 • 5:40
 • Video

เขียนโปรแกรมแก้ไข Blog

 • เขียนโปรแกรมแก้ไข Blog
 • 4:19
 • Video

เขียนโปรแกรมลบ Blog

 • เขียนโปรแกรมลบ Blog
 • 2:04
 • Video

เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Admin

 • เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Admin
 • 6:40
 • Video

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าทั้งหมด

 • เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าทั้งหมด
 • 6:00
 • Video

สร้างฟอร์มเพิ่มสินค้า

 • สร้างฟอร์มเพิ่มสินค้า
 • 15:36
 • Video

เขียนโปรแกรมเพิ่มสินค้า

 • เขียนโปรแกรมเพิ่มสินค้า ส่วนการย่อรูป $images = $_FILES["fileUpload"]["tmp_name"];         //$new_images = "Thumbnails_".$_FILES["uploaded"]["name"];         copy($_FILES["fileUpload"]["t...
 • 22:19
 • Video

สร้างฟอร์มแก้ไขสินค้า

 • สร้างฟอร์มแก้ไขสินค้า
 • 6:50
 • Video

เขียนโปรแกรมแก้ไขสินค้า

 • เขียนโปรแกรมแก้ไขสินค้า
 • 15:42
 • Video

เขียนโปรแกรมลบสินค้า

 • เขียนโปรแกรมลบสินค้า
 • 4:34
 • Video

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก

 • เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก
 • 13:12
 • Video

หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

 • หยิบสินค้าใส่ตระกร้า
 • 18:22
 • Video

แสดงสินค้าในตระกร้า

 • แสดงสินค้าในตระกร้า
 • 19:01
 • Video

หยิบสินค้าออกจากตระกร้า

 • หยิบสินค้าออกจากตระกร้า
 • 6:20
 • Video

บันทึกการสั่งซื้อ

 • บันทึกการสั่งซื้อ
 • 17:07
 • Video