สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop

บทที่ 1 รู้จักกับ ECShop

ระบบ ECShop คืออะไร ตัวอย่าง

ระบบ ECShop คืออะไร

4:06

การดาวน์โหลดและติดตั้ง ECShop

การดาวน์โหลดและติดตั้ง ECShop

15:22

บทที่ 2 การบริหารจัดการระบบ

การ Login เข้าบริหารจัดการระบบ

การ Login เข้าบริหารจัดการระบบ

2:49

การตั้งค่าร้านค้าเบื้องต้น

การตั้งค่าร้านค้าเบื้องต้น

10:41

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

3:45

การเพิ่มสินค้าใหม่

การเพิ่มสินค้าใหม่

10:23

บทที่ 3 การอัพโหลดขึ้น Server จริง

การเตรียมตัวสำหรับ Upload ไปยัง Server จริง

การเตรียมตัวสำหรับ Upload ไปยัง Server จริง

2:23

การสมัครฟรี Web Hosting

การสมัครฟรี Web Hosting

4:56

การ Upload ด้วย Filezilla

การ Upload ด้วย Filezilla

5:58

การสร้างฐานข้อมูลใน Server จริงและการ Restore ข้อมูล

การสร้างฐานข้อมูลใน Server จริงและการ Restore ข้อมูล

4:32

การตั้งค่า Config สำหรับ ECShop ให้รู้จักฐานข้อมูลใหม่

การตั้งค่า Config สำหรับ ECShop ให้รู้จักฐานข้อมูลใหม่

5:01

การตั้งค่า Permission หลังการ Upload

การตั้งค่า Permission หลังการ Upload

9:38

สรุปการสร้างเว็บขายสินค้าด้วย ECShop

สรุปการสร้างเว็บขายสินค้าด้วย ECShop

2:11