พัฒนาระบบจัดการห้องพักออนไลน์ด้วย PDO และ MySQL

PHP

ระบบจัดการห้องพักออนไลน์เป็นระบบสำหรับจัดการห้องพัก ลูกค้า การชำระค่าเช่าห้อง พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP โดยเขียนแบบ PDO ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลายฐานข้อมูล ในที่นี้จะใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เนื้อหาจะเน้นการเขียนโปรแกรมที่สั้น เช่น การทำ CRUD จะเขียนให้อยู่ในหน้าเดียว ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจและไฟล์ไม่เยอะ 
การอธิบายด้วยคำที่ง่ายๆ และมีการอธิบายซ้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ PDO ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ผู้จัดทำหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้มีความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของตัวเองได้ในโอกาสต่อไป

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์ ตัวอย่าง

 • บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์
 • 2:07
 • Video

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตัวอย่าง

 • เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบจัดการห้องพักออนไลน์
 • 5:02
 • Video

การออกแบบ Entity Relationship Diagram ตัวอย่าง

 • การออกแบบ Entity Relationship Diagram
 • 1:0:0
 • Video

การติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง

 • การติดตั้ง WAMP Server
 • 11:03
 • Video

การ Forward Engineer ไปยัง MySQL ตัวอย่าง

 • การ Forward Engineer ไปยัง MySQL
 • 8:07
 • Video

PHP PDO คืออะไร ตัวอย่าง

 • PHP PDO คืออะไร
 • 3:51
 • Video

การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO ตัวอย่าง

 • การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO
 • 18:23
 • Video

บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย PDO

การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap

 • การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap
 • 27:53
 • Video

การสร้างระบบ Login แบบ Session

 • การสร้างระบบ Login แบบ Session
 • 1:01:04
 • Video

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ

 • การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ
 • 16:28
 • Video

การสร้างเมนูตาม Session

 • การสร้างเมนูตาม Session
 • 12:13
 • Video

การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน

 • การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน
 • 13:34
 • Video

การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง

 • การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง
 • 14:14
 • Video

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล

 • การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล
 • 26:32
 • Video

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

 • การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล
 • 27:37
 • Video

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล

 • การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล
 • 7:24
 • Video

เพิ่มเมนูสำหรับ Admin

 • เพิ่มเมนูสำหรับ Admin
 • 24:59
 • Video

บทที่ 3 เขียนโปรแกรมส่วนจัดการหอพัก

เขียนโปรแกรมเช่าห้อง

 • เขียนโปรแกรมเช่าห้อง
 • 58:52
 • Video

เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า

 • เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า
 • 53:38
 • Video

เขียนโปรแกรมหน้าแรก

 • เขียนโปรแกรมหน้าแรก
 • 28:47
 • Video

เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ

 • เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ
 • 46:09
 • Video
กลับขึ้นบน