พัฒนาระบบจัดการห้องพักออนไลน์ด้วย PDO และ MySQL

ระบบจัดการห้องพักออนไลน์เป็นระบบสำหรับจัดการห้องพัก ลูกค้า การชำระค่าเช่าห้อง พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP โดยเขียนแบบ PDO ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลายฐานข้อมูล ในที่นี้จะใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เนื้อหาจะเน้นการเขียนโปรแกรมที่สั้น เช่น การทำ CRUD จะเขียนให้อยู่ในหน้าเดียว ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจและไฟล์ไม่เยอะ 
การอธิบายด้วยคำที่ง่ายๆ และมีการอธิบายซ้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ PDO ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ผู้จัดทำหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้มีความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของตัวเองได้ในโอกาสต่อไป

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์ ตัวอย่าง

บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์

2:07

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตัวอย่าง

เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบจัดการห้องพักออนไลน์

5:02

การออกแบบ Entity Relationship Diagram ตัวอย่าง

การออกแบบ Entity Relationship Diagram

1:0:0

การติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง

การติดตั้ง WAMP Server

11:03

การ Forward Engineer ไปยัง MySQL ตัวอย่าง

การ Forward Engineer ไปยัง MySQL

8:07

PHP PDO คืออะไร ตัวอย่าง

PHP PDO คืออะไร

3:51

การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO ตัวอย่าง

การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO

18:23

บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย PDO

การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap

การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap

27:53

การสร้างระบบ Login แบบ Session

การสร้างระบบ Login แบบ Session

1:01:04

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ

16:28

การสร้างเมนูตาม Session

การสร้างเมนูตาม Session

12:13

การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน

การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน

13:34

การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง

การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง

14:14

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล

26:32

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

27:37

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล

7:24

เพิ่มเมนูสำหรับ Admin

เพิ่มเมนูสำหรับ Admin

24:59

บทที่ 3 เขียนโปรแกรมส่วนจัดการหอพัก

เขียนโปรแกรมเช่าห้อง

เขียนโปรแกรมเช่าห้อง

58:52

เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า

เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า

53:38

เขียนโปรแกรมหน้าแรก

เขียนโปรแกรมหน้าแรก

28:47

เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ

เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ

46:09