Phalcon Basic Tutorial - พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Phalcon Framework

Phalcon

Phalcon กำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการทำงานที่รวดเร็ว และมีการประมวลผลคำสั่งโดยตรงผ่าน Extension ของ PHP ทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นมากกว่า Framework โดยทั่วไป ลองศึกษาและเรียนรู้เพื่อเป็น Framework อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในยุคนี้

บทที่ 1 รู้จัก Phalcon

รู้จักและติดตั้ง Phalcon PHP Framework ตัวอย่าง

 • มาทำความรู้จักและติดตั้ง Phalcon PHP Framework เร็วและกำลังมาแรงในยุคนี้
 • 7:12
 • Video

การติดตั้ง Developer Tools ตัวอย่าง

 • เรียนรู้การติดตั้ง Developer Tools
 • 6:40
 • Video

การสร้าง Project Phalcon ตัวอย่าง

 • เรียนรู้การสร้าง Project Phalcon
 • 3:59
 • Video

เรียนรู้ Routing ใน Phalcon

 • เรียนรู้ Routing ใน Phalcon
 • 13:23
 • Video

เรียนรู้ Theming ใน Phalcon

 • เรียนรู้ Theming ใน Phalcon
 • 5:13
 • Video

การติดตั้งและใช้งาน Web Tools เบื้องต้น

 • เรียนรู้การติดตั้งและใช้งาน Web Tools เบื้องต้น
 • 5:41
 • Video