พัฒนา Web Application PHP MySQL ด้วย Dreamweaver CC

เรียนรู้การพัฒนา Web Application PHP กับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Dreamweaver CC

บทที่ 1 รู้จักกับ Dreamweaver CC

รู้จักกับ Dreamweaver CC ตัวอย่าง

รู้จักกับ Dreamweaver CC

4:16

การติดตั้ง Add-ons สำหรับ PHP และ MySQL ตัวอย่าง

การติดตั้ง Add-ons สำหรับ PHP และ MySQL

6:11

การสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin ตัวอย่าง

การสร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

2:22

การสร้าง Site ใน Dreamweaver CC ตัวอย่าง

การสร้าง Site ใน Dreamweaver CC

1:57

บทที่ 2 การทำงานกับฐานข้อมูล MySQL

การติดต่อฐานข้อมูลด้วย Dreamweaver CC ตัวอย่าง

การติดต่อฐานข้อมูลด้วย Dreamweaver CC

7:32

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

11:55

การ Forward Engineer ไปยังฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

การ Forward Engineer ไปยังฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

3:16

บทที่ 3 การสร้าง Template ใน Dreamweaver CC

การสร้าง Template ใน Dreamweaver CC

การสร้าง Template ใน Dreamweaver CC

18:36

บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบ SELECT INSERT UPDATE และ DELETE

การสร้างระบบ Login ด้วย Dreamweaver CC

การสร้างระบบ Login ด้วย Dreamweaver CC

13:52

การเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลมาแสดงใน Dreamweaver CC

การเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลมาแสดงใน Dreamweaver CC

39:29

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูลใน Dreamweaver CC

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูลใน Dreamweaver CC

31:33

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลใน Dreamweaver CC

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลใน Dreamweaver CC

20:48

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูลใน Dreamweaver CC

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูลใน Dreamweaver CC

6:55

สรุปการสร้างระบบโดยใช้ Dreamweaver CC

สรุปการสร้างระบบโดยใช้ Dreamweaver CC

2:54