โปรแกรมเมอร์ (C#.Net) 4 ตำแหน่ง

2,287 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

โปรแกรมเมอร์ (C#.Net)        4  ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง/ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.พระราม 9   ห้วยขวาง

ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.  หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวั,นนักขัตฤกษ์

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นและวิเคราะห์รายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายได้

- สามารถควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์

- สามารถใช้งาน relational database เช่น oracle ,Ms sql ,mySql

- สามารถใช้งาน visual studio .net

- สามารถวิเคราะห์ พัฒนา  web application และเข้าใจภาษา HTML ,JavaScript  และ CSS

- สามารถแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านงานแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ใช้ C#.Net ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ C#.Net และ Web Service ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
     

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม                                         
- กองทุนเงินทดแทน                                             
- โบนัสประจำปี                                                    
- กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาศต่างๆ                             
- การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี                                   
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- สัมนาประจำปี                                                   
- เบี้ยขยัน
- อื่นๆ

 

ช่องทางการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

 

อีเมล์ : recruitment@wasabiits.com

โทรศัพท์ :  02-023-3337  Ext.121

เว็บไซต์ : www.wasabiits.com

ที่อยู่ : 79/84 ซ.นวมินทร์ 86  แขวงรามอินทรา  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ  10230

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์