ผมเป็นนิสิตครับ ผมคิดไอเดียการทำข้อสอบonlineไม่ออกช่วยแนะนำด้วยครับ เกี่ยวกับ ถ้าuserเครื่องดับขณะทำข้อสอบ

เมธี บุญปลอด 674 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ผมเป็นนิสิตครับ ผมกำลังทำโปรเจคจบ ผมทำเว็บไซท์ทำข้อสอบ online ใช้ C#.net ครับ โดยข้อสอบจะมีการสุ่มขึ้นมา(แต่ล่ะuserจะได้ขึ้นสอบไม่เหมือนกัน) และมีการจับเวลานับถอยหลัง ในปัจจุบัน ผมทำถึง การสุ่มขึ้นสอบขึ้นมา การจับเวลาในการทำข้อสอบ การนับผลคะแนน แต่สิ่งที่ขาดไป ขึ้นถ้าสมมุติว่าเครื่องที่userใช้งานนั้นเกิดการขัดข้องขึ้นมาในขณะที่กำลังทำข้อสอบ ผมจะต้องใช้วิธีการเช่นไร เมื่อuserกลับเข้ามาใหม่ เวลาจะเหลืือเท่าเดิมก่อนเครื่องจะดับและuserได้ข้อสอบชุดเดิม ข้อเดิมก่อนเครื่องจะดับครับ รบกวนด้วยครับ ใช้code sql ในการสุ่มข้อสอบ newid ครับ

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์