บริษัท Khroton รับสมัคร Mobile Developer

734 รับสมัครงาน (Job)

Mobile Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานพัฒนาซอฟต์แวร์
- ประสานงาน ระหว่าง PM และทีมออกแบบ
- ประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ออกแบบ ทดสอบ และ พัฒนาซอฟต์แวร์
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางด้านเทคนิค ในช่วงระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ให้ความช่วยเหลือแก่ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีทักษะ ในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java Objective-C Swif
- มีทักษะการใช้ API
- มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( OOP )
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา รอบคอบ
- มีพื้นฐาน Software Engineer
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
- มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
- หากสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนและสวัสดิการ
- ฐานเงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท (ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น. (เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้)
- ประกันสังคม
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดตามกฎหมายไทย

ติดต่อคุณศรายุธ 092-696-8249

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์