รับสมัคร Senior ASP.Net จำนวน 1 ตำแหน่ง

760 รับสมัครงาน (Job)

บริษัท T.T. Software Solution รับสมัคร Senior ASP.Net จำนวน 1 ตำแหน่ง ครับ..

เลือกสถานที่ทำงานได้เอง ระหว่าง ‘ที่บ้าน’ หรือ ‘ที่ทำงาน’

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาระบบ Web Application ด้วยซอฟต์แวร์ .Net (ASP.net, C#) ในรูปแบบ 3-Tier
 • สามารถพัฒนางานบนฐานข้อมูล MS.SQL SERVER
 • สามารถพัฒนาระบบได้เองตั้งแต่ Requirement / Planning / Design / Implement / Support
 • ประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาโปรแกรม 3-5 ปี สามารถวิเคราะห์ Debug และแก้ปัญหา การใช้งานโปรแกรม และระบบซอฟต์แวร์
 • มีความรับผิดชอบในผลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันในกรอบระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีความสามารถในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วนตนเอง

สถานที่ทำงาน

 • กำหนดสถานที่ทำงานเอง เช่น ที่บ้านพักของตัวเอง หรือ
 • จ.ขอนแก่น – โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออารีย์ ริมบึงแก่นนคร หรือ
 • จ.กทม – อาคาร Software Park

การจ้างงาน

 • สัญญาจ้างเปนแบบพนักงานประจำต่อสัญญาทุก 6 เดือน
 • เข้างาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 หรือ เลือกเวลาทำงานเอง แต่ต้องรวมกันได้ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน (โดยพิจารณาจากผลงานจริงเพิ่มเติม)
 • ประเมินการทำงาน ตามจำนวนงานที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์

เพิ่มเติม

 • ถ้ามีประสบการณ์ ในการเขียน DevExpress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านเขียน Tecnical Document ภาษา Eng ได้
 • ทำงานแบบ Agile Process

สนใจติดต่อ

 • คุณนคร 086-899-6243
  • Line: nakorn2526
  • Email: nakorn@tt-ss.net
 • คุณวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว 086-9412035
  • Line: ponggun2012
  • Email: wittawat@tt-ss.net

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์