รับสมัคร Senior PHP Programmer , Back-end , Front-end Programmer หลายอัตรา (ด่วน) ! !

Fha Pramapon 1,299 รับสมัครงาน (Job)

บริษัท Thaiinternships Thailand Co.,LTD รับสมัคร Senior PHP Programmer , Back-end , Front-end Programmer หลายอัตรา (ด่วน) ! !

ที่ตั้ง : รามอินทรา 39 แยก 13 ถนนรามอินทรา กทม


 


• Backend Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมอ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ด้าน Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน Web Development 1 ปี ขึ้นไป
- มีความชำนาญในเทคโนโลยีการทำเว็บ เช่น PHP, JavaScript, SQL, noSQL, DataModel, HTML,CSS
- มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ HTTP, Client/Server, OOP
- เคยเขียนโปรแกรม PHP ด้วย Framework เช่น Codeigniter, Cakephp, Fuel, Laravel, Symfony2 หรืออื่นๆ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานรักการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์ด้านการเขียน API จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• Frontend Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ทำ website จาก Photoshop หรือ Illustrator แล้วนำมาตัดประกอบเป็น HTML โดยใช้เทคนิค CSS / Html
- ทำเว็บไซต์ให้แสดงผลถูกต้องทุก browser และรองรับ responsive
- ทำให้เว็บไซต์รองรับการทำ SEO 
- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการตัด HTML/CSS 1 ปีขึ้นไป
- มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน HTML/CSS เป็นอย่างดี
- แก้ไขดัดแปลงใช้ javascript script ได้
- มีพื้นฐานการเขียน HTML 5 และ Responsive Design
- มีพื้นฐานการใช้ Photoshop, Illustrator เบื้องต้น
- เข้าใจหลักการ user interface / user experience design
- มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
- มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีความจำเป็น)

• Senior PHP Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท
- รวบรวม requirement จากทีมงานและลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประโยชน์ในการพัฒนา feature 
- ติดต่อและควบคุมงาน outsource 
- ควบคุมการทำงานของทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับปรุงเว็บไซต์อยู่เสมอ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ด้าน Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน Web Development 3 ปี ขึ้นไป
- มีความชำนาญในเทคโนโลยีการทำเว็บ เช่น PHP, JavaScript, SQL, noSQL, DataModel, HTML,CSS
- มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับ HTTP, Client/Server, OOP
- เคยเขียนโปรแกรม PHP ด้วย Framework เช่น Codeigniter, Cakephp, Fuel, Laravel, Symfony2 หรืออื่นๆ
- มีประสบการณ์ด้านการเขียน API 
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ (ทุกตำแหน่ง)
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ทริปในประเทศ/ต่างประเทศ
- ค่าน้ำมัน กรณีออกนอกสถานที่

ส่ง Resume มาที่ : info@thaiinternships.com
** สอบถามเพิ่มเติม
- inbox page เด็กฝึกงานดอทคอม
- โทร 02-0391800

Website : http://เด็กฝึกงาน.com/contact-us/

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์