รับสมัคร Junior Web Developer ด่วน!! 2 อัตรา

851 รับสมัครงาน (Job)

Responsibilities

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers
 • Build efficient, testable, and reusable PHP modules
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Design and implementation of data storage solutions
 • Integration of data storage solutions such as SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch and others
 • Implementation of security and data protection
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Integration of the front-end and back-end aspects of the web application

Skills and Qualifications

 • Strong knowledge of PHP web frameworks such as CodeIgniter and Laravel
 • Good understanding of AngularJS, ReactJS, and BackboneJS
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
 • Understanding the fully synchronous behavior of PHP
 • Understanding of MVC design patterns
 • Knowledge of object oriented PHP programming
 • Good understanding of server-side CSS preprocessors
 • Understanding of fundamental design principles behind a scalable application
 • Basic knowledge of image authoring tools, ability to crop, resize, or perform small adjustments on an image. Familiarity with tools such as as Gimp or Photoshop is a plus.
 • Proficient understanding of code versioning tools such as GIT and familiarity with GITLAB
 • Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages

Facebook: https://www.facebook.com/ibitzgeomatics

วิธีการสมัคร ส่ง Resume และ portfolio มาที่ e-mail: human.resources@i-bitz.co.th

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์