เชิญอบรม การใช้งาน Vtiger CRM สำหรับ User ,Admin และ Developer


เชิญอบรม การใช้งาน Vtiger CRM สำหรับ User ,Admin และ Developer

กิจกรรม (Event)

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับไอที ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไอที สัมมนาด้านไอที

beta version

เชิญอบรม การใช้งาน Vtiger CRM สำหรับ User ,Admin และ Developer

vtiger  vtigercrm  crm  php  developer  16 พ.ค. 2017, 3:53:13 455

boyspi

 • 0 เพื่อน
 • 0 ผู้ติดตาม
 • 1 โพสต์

คอร์ส Vtiger CRM for Users (ราคา: 1,500 บาท)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • Sale

 • Marketing

 • IT

 • Developer

 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM

 • สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM คืออะไร

 • Vtiger CRM Features

  • Marketing Management

  • Sales Management

  • Inventory Management

  • Customer Support Management

  • Project Management

 • ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4

  • การติดตั้ง Vtiger CRM

  • ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM

 • การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน

  • การเข้าสู่ระบบ

  • แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM

 • การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation

  • การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)

  • การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)

  • การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)

  • การบริหารลูกค้า (Organization)

  • การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)

  • การบริหารการเสนอราคา (Quotes)

  • การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)

  • การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)

 • การใช้งานระบบ Inventory Management

  • การบริหารสินค้า (Product)

  • การบริหารบริการต่างๆ (Service)

  • การบริหารราคา (Price Book)

  • การบริหารทรัพย์สิน (Asset)

  • การบริหารผู้ขาย (Vendor)

  • การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)

 • การใช้งานระบบ Customer Support

  • การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)

  • การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)

  • การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)

 • การใช้งานระบบ Project Management

  • การบริหารโครงการ (Project)

  • การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)

  • การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)

 • การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน

  • การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม

  • การออกแบบและใช้งานรายงาน

 • การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)


 

คอร์ส Vtiger CRM for Administrators (ราคา: 3,500 บาท)

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM

 • ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM

 • สามารถนำ Vtiger CRM ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้

 • สามารถกำหนดและตั้งค่า Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Setup

  • Vtiger CRM installation

  • Vtiger Configuration

  • Install Vtiger CRM Thai Language

  • Update Company profiles

  • Select Module & Design Layout

   • Modules Managers

   • Edit fields

   • Picklist Editors

   • Picklist Dependency setup

   • User & Access Control

   • Profiles

   • Roles

   • Sharing Rules

   • Users & Groups

  • Configuration Outgoing server

  • Configuration schedules

  • E-mail Templates

  • Tax Calculations

  • Inventory Terms and Conditions

  • Customer portal

  • Workflow

   • Send mail

   • Create Todo & Events

   • Update Fields

   • Create Entity

   • SMS Task

  • Web forms

  • Integrate Google Calendars & Google Contacts


 

คอร์ส Vtiger CRM for Developers (ราคา: 4,500 บาท)

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM และ ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

 • Developers

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM

 • สามารถเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างฐานข้อมูลของ Vtiger CRM

 • สามารถออกแบบหน้า Vtiger CRM ได้

 • สามารถสร้างโมดูล Vtiger CRM ได้

 • สามารถสร้าง Workflow แบบ Advance ได้

 • สามารถใช้งาน Web service ของ Vtiger เพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Structure & Database Schema.

 • Vtiger CRM Create your theme.

 • Vtiger Development Library (Vtlib).

  • Module

  • Module Block

  • Module Field

  • Module Filter

  • Module Related List

  • Module Sharing Access

  • Module Tool

  • Module Event

  • Module Link

  • Package Export

  • Package Import

  • Language Export

 • Console Tool

 • Workflow Create Invoke Function

 • Vtiger CRM Web services (Vtwsclib) PHP Client

  • Class overview

  • Vtiger_WSClient(url)

  • DoLogin Function.

  • DoListTypes Function.

  • DoDescribe Function.

  • DoCreate Function.

  • DoRetrieve Function.

  • DoUpdate Function.

  • DoQuery Function.

  • LastError Function.


* ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 คอร์ส ในราคาพิเศษ 8,000 บาทเท่านั้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

Laptop ระบบ Window หรือว่า LInux หรือว่า Mac

 

หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ นายฤทธิชัย สุฟู

เบอร์ 081-691-5962 หรือว่า Line ID : boyspi

อีเมลล์ : boyspi@gmail.com

โดย (boyspi) ตั้งกระทู้เมื่อ 16 พ.ค. 2017, 3:53:13

คำตอบ-คำอธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์

คำตอบ-คำอธิบายของคุณ