ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist


ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist

สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

สังคมนักพัฒนาระบบ โพสสอบถามปัญหาการเขียนโปรแกรม สมาชิกแนะนำตัว สอบถามความคิดเห็น

beta version

ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist

yii framework  4 ม.ค. 2018, 10:45:53 167
Yutthanagorn Tonggoy

Yutthanagorn Tonggoy yutthanagorn007

  • 0 เพื่อน
  • 0 ผู้ติดตาม
  • 1 โพสต์
<div class="row">
        <?php echo $form->labelEx($model,'ACSQN_ID'); ?>
        <?php echo $form->dropDownList($model, 'ACSQN_ID',
                    CHtml::listData(ACSQN::model()->findAll(array('order'=>'ID')),'ID','AC_RTAFName',
                    function($ID){ return $ID->ID; })  ,array('empty'=>'เลือกรายการ ACSQN_ID'));  
        ?>
        <?php echo $form->error($model,'ACSQN_ID'); ?>

</div> 

จาก Code ข้างต้นมันจะโชว์แค่ AC_RTAFName ในช่อง Dropdown จะทำยังไงให้มันโชว์มากกว่า 1 ฟิว เช่นผมต้องการให้มันโชว์ AC_RTAFName / AC_Type

โดย Yutthanagorn Tonggoy (yutthanagorn007) ตั้งกระทู้เมื่อ 4 ม.ค. 2018, 10:45:53

คำตอบ-คำอธิบาย

#1717

มานพ กองอุ่น
มานพ กองอุ่น admin
  • 2 เพื่อน
  • 16 ติดตาม
  • 773 โพสต์

Re: ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist

ตอบเมื่อ 5 ม.ค. 2018, 2:04:55

'AC_RTAFName'

ปรับเป็น

function($model){ return $model->AC_RTAFName.' '.$model->AC_Type; }

 

โดย มานพ กองอุ่น (admin) ตอบเมื่อ 5 ม.ค. 2018, 2:04:55

คำตอบ-คำอธิบายของคุณ