ทีมงาน Startup สำหรับส่งออกสินค้า Skincare

Kong TBN 278 ฟรีแลนซ์ (Freelance)

ไทยบายเนเจอร์ เปิดรับทีมงานในรูปแบบหุ้นส่วนลงแรง สำหรับสินค้าไทยเพื่อส่งออกในหมวด Skin Care

ไทยบายเนเจอร์ เป็น online marketplace สำหรับตลาดส่งออกสินค้าไทย www.thaibynature.com
ต้องการเปิดรับหุ้นส่วนลงแรง ในการบริหารจัดการสินค้าไทยในหมวด Skin Care สำหรับตลาดต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
เปิดรับทีมงานในรูปหุ้นส่วนลงแรง (ไม่ต้องลงทุน) และมีผลตอบแทนโดยแบ่งกำไรจากผลประกอบการทุกเดือน
จำนวนที่ต้องการสำหรับทีม skincare: 3-4 คน

ลักษณะงาน
1. บริการและจัดการฐานข้อมูลสินค้าไทยในหมวด skincare สำหรับตลาดต่างประเทศ
2. โปรโมทและประชาสัมพันธ์ สินค้า skincareไทยในแบบสร้างสรรค์
3. ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือและบริการเจ้าของสินค้าและลูกค้าต่างชาติ ในหมวดสินค้า skincare
4. ร่วมพัฒนาบริการและโมเดลธุรกิจเพื่อช่วยขยายตลาด skincare ไทยในตลาดต่างประเทศ
การทำงาน จะมีเป็นรูปแบบ workshop ที่มาทำร่วมกัน และ ทำออนไลน์จากที่ไหนก็ได้

ประสบการณ์และความถนัด:
ผู้สนใจควรมีประสบการณ์และความถนัดอย่างน้อยหนึ่งในสายงานต่อไปนี้:
1. สายประสานงานและจัดการงาน operations (customer service/support): สื่อสาร ภาษาไทย พูดและเขียน ในกณฑ์ดีมาก ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
2. สายการตลาด: online marketing, content marketing, creative marketing
3. สายบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ CMS/แอพพลิเคชั่น
4.สายกราฟฟิกดีไซน์และ วีดีโอ production

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่ควรมี:
1. มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
2. มีควาสนใจในธุรกิจส่งออก และมีพื้นฐานหรือความสนใจในสินค้าหมวด skin care
3. ชอบทำธุรกิจในรูปแบบสร้างสรรค์ และมีจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ใหม่ๆ
4. ขยัน กระตือรือร้น และชอบช่วยเหลือ
คุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นต้องมี
1. สามารถทำงานเต็มเวลาได้ Full Time
2. ชอบทำงานสายคุณภาพ เน้นรายละเอียด
3. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (อ่านและเขียน) และหากใช้ภาษาต่าประเทศอื่นๆได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบสูง

หากสนใจกรุณาส่งประวัติแนะนำตัวมาที่: tbn@metinee.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 086 915 4441

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์