สำหรับการสร้างระบบ User นั้นโดยทั่วไปแล้ว User จะถูกเก็บไว้ในตารางในที่นี้คือตาราง users โดยจะมี Model Users เป็นส่วนทำงานกับตาราง users นั่นเอง
    การสร้างระบบ Login โดยตรวจสอบข้อมูลจากฟอร์มว่าตรงกันกับฐานข้อมูลนั้นเราจะทำการปรับแก้ไข Class UserIdentity ที่อยู่ใน protected/components/UserIdentity.php
    การ Login เข้าสู่ระบบนั้นจะเป็นการดึงข้อมูลจากตาราง users มาตรวจสอบ Username และ Password ที่ได้กรอกจากฟอร์มเข้าสู่ระบบแล้วมาตรวจสอบว่าตรงกันกับในตาราง users หรือเปล่า ทั้งนี้ในการบันทึกข้อมูล Password ในตาราง users นั้นก็จะใช้การเข้ารหัสข้อมูลด้วย ในที่นี้จะเข้ารหัสเป็น MD5 โดยจะปรับ Class UserIdentity ดังนี้


เพียงเท่านี้ก็สามารถ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูลได้แล้วครับ

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com