การนำข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงนั้นเกิดขึ้นจากที่เราสร้างความสัมพันธ์แบบ BelongsTo ไว้ ตัวอย่างเช่น ในการแสดงผลรายการสินค้า จะมีการดึงประเภทสินค้ามาแสดงด้วยจะต้องมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

ในส่วนของ Products Model มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ในส่วนของ views/products/_view.php

ในส่วนของ views/view.php

เมื่อมีการเรียก URL products/view/1

ในส่วนของ views/admin.php

เมื่อมีการเรียก URL products/admin

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com