สำหนับหน้า Error นั้นเราสามารถแก้ไขให้อยู่ในรูปของ Bootstrap ได้โดยการเรียกใช้ Class ที่แสดงเป็น Error ในที่นี้คือ class=”alert alert-danger" โดยเราสามารถกำหนด path ได้โดยเข้าไปดูใน protected/config/main.php ในส่วนของ errorHandler

จะเห็นว่าไฟล์ View ของ Error จะอยู่ที่ views/site/error.php เปิดไฟล์ดังกล่าวแล้วแก้ไขให้เป็นแบบฉบับที่ต้องการ ในที่นี้จะปรับแก้ให้อยู่ในรูปของ Bootstrap ดังนี้

ลองทดสอบเรียก URL ที่ไม่มี Action เช่น testerror จะแสดงหน้า Error ดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com