การ Export หรือส่งออกข้อมูลจากหน้า admin นั้นจะใช้ Extension เสริมของ Yii Framework ที่ชื่อว่า ExportTableGridBehavior เป็นตัวช่วย โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.yiiframework.com/extension/exportablegridbehavior/

          สำหรับการติดตั้งและตั้งค่านั้นเมื่อดาวโหลดมาแล้วให้นำมาเก็บไว้ที่ Folder protected/components/ExportableGridBehavior.php จากนั้นให้เขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆ ดังนี้

ในส่วนของ Controller ให้เพิ่ม function behaviors() ดังนี้

และใน function admin() ให้ปรับแก้ดังนี้

ในส่วนของ View ให้ปรับแก้ admin.php ดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com