คลาส(Class)

คู่มือการเรียนรู้ PHP Object Oriented Programming (OOP)

บทเรียนดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งปัน บทเรียนของคุณอาจมีค่าสำหรับอีกหลายๆ คน

beta version

คลาส(Class)

มานพ กองอุ่น php class 1,627

ในการกำหนดคลาส(Class) นั้นเริ่มต้นด้วย keyword ว่า class จากนั้นตามด้วยชื่อคลาส และตามด้วยเครื่องหมายปีกกา ซึ่งภายในคลาสจะประกอบไปด้วย คุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรมหรือระเบียบวิธีการ(Method) 

การตั้งชื่อคลาส(Class) สามารถตั้งได้ตามรูปแบบของ PHP โดยเริ่มจากตัวอักษรหรือ _ (Underscore) แล้วตามด้วยตัวอักษร ตัวเลขหรือ _

ในตัวคลาส(Class) (อยู่ภายใต้เครื่องหมาย {}) จะประกอบไปด้วย คุณสมบัติ(Property) ซึ่งมี ค่าคงที่(Constants) และตัวแปร(Variable) ต่างๆ  และพฤติกรรม(Method) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ นั่นเอง

ตัวอย่างการสร้างคลาส(Class)

<?php
class MyClass
{
  //กำหนดคุณสมบัติ(Property)
  public $myvar = 'สวัสดีชาวโลก';

  //กำหนดพฤติกรรม(Method)
  public function showMyvar(){
    echo $this->myvar;
  }
}

ตัวแปรแฝง(pseudo-variable) $this นั้นเกิดขึ้นเมื่อเรียกจากวัดถุ(Object) ซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุ(Object) ที่สร้างจากคลาส(Class) ในลำดับต่อไป ในที่นี้ $this เปรียบเสมือนการเรียกตัวของคลาส(Class) ซึ่งสามารถเรียก คุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรม(Method) ได้ ในที่นี้มีการเรียกคุณสมบัติ(Property) $this->myvar เมื่อมีการเรียกใช้งานพฤติกรรม(Method) showMyvar() ก็จะปรากฏข้อความ สวัสดีชาวโลก นั่นเอง

ที่มา:http://php.net/manual/en/language.oop5.basic.php

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

 • 2 เพื่อน
 • 13 ผู้ติดตาม
 • 763 โพสต์