วัตถุ(Object)

มานพ กองอุ่น php object 1,783

Object หรือวัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นจากคลาส(Class) โดยใช้ keyword ว่า new ซึ่งจะมีคุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรม(Method) เหมือนกันกับคลาส(Class)ทุกประการ

ตัวอย่างการสร้างวัตถุ(Object)

<?php
class MyClass
{
  //กำหนดคุณสมบัติ(Property)
  public $myvar = 'สวัสดีชาวโลก';

  //กำหนดพฤติกรรม(Method)
  public function showMyvar(){
    echo $this->myvar;
  }
}


//สร้าง Object
$obj = new MyClass; //สร้าง object $obj โดยการ new
$obj->showMyvar(); //call หรือเรียก method showMyvar()
// output สวัสดีชาวโลก

การสร้างวัตถุ(Object) จะใช้ new แล้วตามด้วยชื่อคลาส(Class) ที่ต้องการสร้าง จากนั้นจะได้ชื่อ object ที่เรากำหนดขึ้น ในที่นี้คือ $obj การเรียกหรือการเข้าถึง คุณสมบัติ(Property) และ พฤติกรรม(Method) นั้นสามารถทำได้โดยใช้ -> เช่น หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติ(Property) $myvar ก็สามารถใช้ 

echo $obj->myvar;

เราสามารถสร้างวัตถุ(Object) ได้ไม่จำกัดจากคลาส(Class) เช่น

//สร้าง Object
$obj1 = new MyClass; //สร้าง object $obj โดยการ new
$obj1->showMyvar(); //call หรือเรียก method showMyvar()
// output สวัสดีชาวโลก

//สร้าง Object
$obj2 = new MyClass; //สร้าง object $obj โดยการ new
$obj2->showMyvar(); //call หรือเรียก method showMyvar()
// output สวัสดีชาวโลก


//สร้าง Object
$obj3 = new MyClass; //สร้าง object $obj โดยการ new
$obj3->showMyvar(); //call หรือเรียก method showMyvar()
// output สวัสดีชาวโลก


//สร้าง Object
$obj4 = new MyClass; //สร้าง object $obj โดยการ new
$obj4->showMyvar(); //call หรือเรียก method showMyvar()
// output สวัสดีชาวโลก

โดยที่วัตถุ(Object) แต่ละตัวจะทำงานแยกอิสระต่อกัน ทั้งนี้วัตถุที่อยู่ในหน่วยความจำจะเรียกว่า Instance 

ที่มา: http://php.net/manual/en/language.oop5.basic.php

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

 • 2 เพื่อน
 • 16 ผู้ติดตาม
 • 773 โพสต์