การพ้องรูป(Polymorphsim)

การพ้องรูป(Polymorphsim)

มานพ กองอุ่น php polymorphism 1,997

หลักการของการพ้องรูป(Polymorphism) คือการกำหนดให้คลาส(Class) มี พฤติกรรม(Method) ชื่อเหมือนกัน โดยสามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ Abstract และ Interface

Interface เป็นการกำหนดคลาส(Class) และ พฤติกรรม(Method) ที่ไม่มีตัว(Body) เวลานำไปใช้งานจะต้องทำการ implement interface 

ตัวอย่าง Interface

<?php
interface Car
{
  public function Run();
}

class Toyota implements Car
{
  private $gear;
  private $hispeed;

  public function __construct($g, $h)
  {
    $this->gear = $g;
    $this->hispeed = $h;
  }
  public function Run()
  {
    return $this->gear.' เกียร์ ความเร็วสูงสุด'.$this->hispeed;
  }
}

class Honda implements Car
{
  private $wheel;
  private $hispeed;

  public function __construct($w, $h)
  {
    $this->wheel = $w;
    $this->hispeed = $h;
  }
  public function Run()
  {
    return $this->wheel.' ล้อ ความเร็วสูงสุด'.$this->hispeed;
  }
}

$toyota = new Toyota(5, 250);
$honda = new Honda(4, 280);

echo $toyota->Run();//5 เกียร์ ความเร็วสูงสุด250
echo $honda->Run();//4 ล้อ ความเร็วสูงสุด280


Abstract เป็นการกำหนด โครงสร้างของพฤติกรรม(Method) โดยคลาส(Class) ที่สืบทอดต้องกำหนด body ให้แก่ Abstract Method

<?php
abstract class Car
{
  //บังคับให้ class ที่สืบทอดต้องมี method นี้
  abstract public function Run();

  // method ปกติ
  public function getRun()
  {
    return $this->Run();
  }
}

class Toyota extends Car
{
  public function Run()
  {
    echo 'Toyota';
  }
}

class Honda extends Car
{
  public function Run()
  {
    echo 'Honda';
  }
}

$toyota = new Toyota();
echo $toyota->getRun(); //Toyota

$honda = new Honda();
echo $honda->getRun();//Honda

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

 • 2 เพื่อน
 • 16 ผู้ติดตาม
 • 773 โพสต์