สร้าง Angular App แรกกัน

สร้าง Angular App แรกกัน

มานพ กองอุ่น angular 1,280

ในขั้นตอนนี้เรามาสร้าง Angular App แรก กันโดยพิมพ์คำสั่ง 

ng new hello-world

โดยที่ hello-world คือชื่อของ Project ที่เราต้องการสร้าง ซึ่ง ng cli จะสร้าง file / folder ให้เรา และ npm จะ download 3rd party library ให้

ในการเขียนโปรแกรมเราอาจจะใช้ Code Editor จาก microsoft เช่น visual code โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก code.visualstudio.com  หรือ โปรแกรมอื่นๆ ตามถนัด

หากต้องการเปิดหน้า Web Application ให้ใช้คำสั่ง 

ng serve

จะพบ development server ที่ทำงานที่ port 4200 ดังนี้ 

http://localhost:4200

เมื่อทำการเปิด URL จะพบกับหน้า Web application ของ Angular ดังนี้

โดย Angular CLI จะทำการ Compile JavaScript ไปยัง main.bundle.js และ CSS styles.bundle.js


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 16 ผู้ติดตาม
  • 773 โพสต์