หลังจาก Login เข้าระบบเป็น admin เรียบร้อยแล้ว แล้วเข้าเมนู Rights จากนั้น กด Permissions แล้วคลิ๊ก Link Generate items for controller actions เพื่อสร้าง Item ก่อนการกำหนดสิทธิ์

จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดกด Select All แล้วกดปุ่ม Generate

ก็จะปรากฏรายการ Permissions ต่างๆ

จากนั้นทดลอง Assign ค่าให้กับ Roles โดยกดที่ Link Assign ใน Role ที่เป็น Guest โดยให้ Guest สามารถเปิด Action Index และ View ได้

จากนั้นทดลอง Assign ค่าให้กับ Roles โดยกดที่ Link Assign ใน Role ที่เป็น Guest โดยให้ Guest สามารถเปิด Action Index และ View ได้

 
ปรับแต่งไฟล์ protected/controllers/ProductsController.php โดยปรับแต่ง Function filters() ดังนี้

หากต้องการกำหนด Action ที่ให้สามารถเข้าถึงได้เลยให้สร้าง Action ดังนี้

ทดลองเรียก URL index.php?r=products/index หรือ products/index ก็จะสามารถเข้าเว็บได้เลย

 

ทดลองกด Create Products ระบบจะ Redirect ไปหน้าให้เข้าสู่ระบบ ทดลองใส่ User demo : demo

เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดง Error เกิดขึ้น (หมายเหตุ การแสดง Error ได้มีการปรับเปลี่ยน ดูเพิ่มเติมได้ที่ การสร้างและแสดง Flash Message สำหรับ Yii Booster Extension) ดังนี้

ทดลองเข้าสู่ระบบเป็น Admin ก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

ถึงขั้นตอนนี้ก็สามารถใช้งาน Yii User Extension และ Rights Extension ได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com