ในการส่ง Email ให้ถึงผู้รับแบบชัวร์ๆ นั้นเราควรส่งด้วย SMTP Server โดยใช้ Extension ที่มีชื่อว่า smtp-mail ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ http://www.yiiframework.com/extension/smtp-mail/

การติดตั้ง

    ดาวโหลด smpt-mail มาไว้ใน protected/extensions/smtpmail/

จากนั้นเปิดไฟล์ protected/config/main.php แล้วเพิ่มการตั้งค่าในส่วนของ Components

กำหนด Host, Username, Password และ Port ในการเชื่อมต่อ SMTP Server ให้เรียบร้อย

การใช้งาน

   สำหรับการใช้งานให้ใส่ Code ในส่วนของ Action ใน Controller

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com