เทวดาองค์ใหม่มาดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม


Yii Framework 2.0.2 ออกแล้ว

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

Yii Framework 2.0.2 ออกแล้ว

Yii Framework 2.0.2 ออกแล้ว ครับ มีการเพิ่มเติม Feature หลายอย่าง เช่น

- การกำหนด Route สำหรับ Alias

- การทำ Caching ระดับ Database

- การทำ Slug สำหรับ SEO

- การกำหนดภาษาสำหรับ DataPicker

- การ Passing การ Validate

โดยการเพิ่มความสามารถนี้จะทำให้ Yii2 นั้นมีความง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ ทั้งนี้สามารถติดตาม Yii2 ได้จาก VDO การสอนจาก Programmer Thailand ในหัวข้อ Yii2 Basic นะครับ และสามารถสั่งซื้อหนังสือ Yii2 Basic เพื่อเรียนรู้ Yii2 ในฉบับเริ่มต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Web Application ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดการออก Version 2.0.2 ได้ที่

กลับขึ้นบน