โฆษณาและโอกาส

wave

6x,xxx

Page views/Month

3x,xxx

Unique Visits/Month

2x,xxx

First Time Visits/Month

7,xxx

Returning Visits/Month

18,543

Active Members

Rate Card 2019

กลุ่มเป้าหมาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ที่ทำงานสายไอที
ตำแหน่งโฆษณาเห็นทุกหน้าแบบสุ่ม + ลงบทความ (ลูกค้าเขียน)
8,000 บาท/เดือน
ตำแหน่งโฆษณาแสดงทุกหน้าแบบสุ่ม พร้อมลงบทความที่ลูกค้าเขียนให้
ขนาด 1,200 pixel X 400 pixel (ย่ออัตราส่วนอัตโนมัติเมื่อเปิดกับอุปกรณ์หน้าจอขนาดต่างๆ)