โฆษณาและโอกาส

wave

66,796

Page views/Month (Oct 2020)

46,792

Unique Visits/Month (Oct 2020)

38,299

First Time Visits/Month (Oct 2020)

8,493

Returning Visits/Month (Oct 2020)

20,353

Active Members
MonthPage ViewsUnique VisitsFirst Time VisitsReturning Visits
Jan 202048,67233,97226,6597,313
Feb 202045,71032,55125,6456,906
Mar 202048,27934,82427,6757,149
Apr 202051,55135,02127,2797,742
May 202056,03241,30632,9178,389
Jun 202052,23837,40528,7488,657
Jul 202071,83546,58137,6618,920
Aug 202076,22949,01739,7369,281
Sep 202071,08946,18837,3048,884
Oct 202066,79646,79238,2998,493
Nov 202054,02739,60431,8997,705

Rate Card 2019

กลุ่มเป้าหมาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ที่ทำงานสายไอที
ตำแหน่งโฆษณาเห็นทุกหน้าแบบสุ่ม + ลงบทความ (ลูกค้าเขียน)
8,000 บาท/เดือน
ตำแหน่งโฆษณาแสดงทุกหน้าแบบสุ่ม พร้อมลงบทความที่ลูกค้าเขียนให้
ขนาด 1,200 pixel X 400 pixel (ย่ออัตราส่วนอัตโนมัติเมื่อเปิดกับอุปกรณ์หน้าจอขนาดต่างๆ)