สุขสันต์วันสงกรานต์


Microdata สิ่งเล็กที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับ SEO

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

Microdata สิ่งเล็กที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับ SEO

 

Microdata เป็นการกำหนดรายละเอียดให้กับ Tag HTML ของเราโดยทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเนื้อหานั้นมีความหมายและความเหมาะสม เช่น การกำหนด Tag เป็นแบบ Person โดยจะมี Tag ของ Vocabulary เป็นแบบบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้

Property Description
name (fn) Name.
nickname Nickname.
photo An image link.
title The person’s title (for example, Financial Manager).
role The person’s role (for example, Accountant).
url Link to a web page, such as the person’s home page.
affiliation(org) The name of an organization with which the person is associated (for example, an employer). If fn and orghave the exact same value, Google will interpret the information as referring to a business or organization, not a person.
friend Identifies a social relationship between the person described and another person.
contact Identifies a social relationship between the person described and another person.
acquaintance Identifies a social relationship between the person described and another person.
address (adr) The location of the person. Can have the subproperties street-addresslocalityregionpostal-code, and country-name.

และถ้าเป็นแบบสินค้าก็จะมีลักษณะดังนี้

Property Description
brand The brand of the product-for example, ACME.
category The product category-for example, “Books-Fiction”, “Heavy Objects”, or “Cars”.
description Product description.
name (fn) Product name.
image URL of product photo.
review A nested review-aggregate of the product (for example, the average rating). If there are multiple reviews of the product, mark up aggregated review data (for example, the average rating from all users) using Review-aggregate rather than individual reviews.
identifier The product identifier. Google recommends including brand and at least one identifier for each product. Recognized types include: asinisbnmpnskuupc.
offerdetails An offer to sell the product. Includes a nested Offer or Offer-aggregate.

ซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่า Schema โดยสามารถดู Schema ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ http://schema.org/

ตัวอย่างการใช้งาน

ก่อนกำหนด

<div> 
 My name is Bob Smith but people call me Smithy. Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an engineer at ACME Corp.
</div>

หลังกำหนด

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"> 
 My name is <span itemprop="name">Bob Smith</span> 
 but people call me <span itemprop="nickname">Smithy</span>. 
 Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com" itemprop="url">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an <span itemprop="title">engineer</span>
 at <span itemprop="affiliation">ACME Corp</span>.
</div>

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/webmasters/answer/176035/?authuser=0

ดูว่า data-vocabulary มีอะไรบ้างที่ http://www.data-vocabulary.org/

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

 • 2 เพื่อน
 • 8 ผู้ติดตาม
 • 754 โพสต์
กลับขึ้นบน