นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการในเว็บไซต์ ProgrammerThailand.com

wave

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้บริการต่างๆ ของเราที่เสนอในเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึง แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า บริการ) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้ บริการ โดยผู้ใช้ของเรา เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่บังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ หลังจากประกาศใช้แล้ว ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อใช้ บริการ
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้บริการ เราจะเก็บข้อมูลที่ส่งให้เราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้
ข้อมูลที่คุณให้เรา เราอาจเก็บรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้ บริการ รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดทข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การสร้างบทเรียนรู้ การเขียนบทความ การสั่งซื้อสินค้า การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนนักพัฒนา หรือการติดต่อกับเรา
เมื่อคุณใช้ บริการ เรายังเก็บรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้หากคุณสมัครใช้บริการเราอาจรวบรวมข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้
- ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ครบถ้วน
- ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
- ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือน
- ยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชี และการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- นำเสนอข้อมูลนักพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณกรณีต้องการผู้จ้างงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนกว่าคุณจะเลิกใช้บริการโดยสามารถส่งคำขอแจ้งยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่ [email protected]

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นคุกกี้ หรือการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ซึ่งได้มากจากเบราว์เซอร์ของคุณหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (เรียกโดยรวมว่า คุกกี้) เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้บริการ เช่นบริการ Affiliate โดยมีการจดจำ ref ที่คุณได้คลิกเลือก เป็นต้น

การแบ่งปันข้อมูส่วนบุคคล

ไม่ว่ากรณีใด เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณให้แก่ใคร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ หรือ เมื่อเกิดข้อพิพาท หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ