ประเมินสุขภาพตนเอง

ประเมินสุขภาพตนเอง

มานพ กองอุ่น ประเมินสุขภาพ 1,417

เครื่องมือในการประเมินสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักไอที สามารถประเมินได้หลายอย่าง

  • ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)
  • ประเมินตนเองเรื่อง พฤติกรรมการกิน ออกกำลัง และอารมณ์
  • ประเมินภาวะเครียดด้วยตัวเอง
  • ประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน

โดยสามารถคลิก ประเมินสุขภาพ เพื่อใช้งานระบบ หรือเข้า URL : https://www.programmerthailand.com/health

แบบประเมินและข้อมูลต่างๆ ได้มาจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้ และนำไปปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองได้ หวังว่าแบบประเมินนี้จะช่วยให้เข้าใจภาวะความเสี่ยงแบบต่างๆ ได้


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 16 ผู้ติดตาม
  • 773 โพสต์