สถาปัตยกรรมใน Angular Apps

สถาปัตยกรรมใน Angular Apps

มานพ กองอุ่น angular architecture 941

สถาปัตยกรรมของ Web Application ในยุคใหม่นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันนั้นคือ Front-end และ Back-end 

Front-end ทำงานที่ฝั่ง Client ผ่าน Web Browser เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย หรือที่เรียกว่า User Interface (UI) ซึ่งประกอบไปด้วย HTML, CSS, TypeScript, Angular

Back-end เป็น Web Server หรือ Web Server ทำงานที่ Cloud ที่ทำงานกับข้อมูล และประมวลผลต่างๆ กับข้อมูล ซึ่งเมื่อ มีการ request กระทำการบางอย่างกับข้อมูลที่ฝั่ง Front-end ไปยัง Back-end โดยที่ข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ที่ฝั่ง Front-end แต่จะส่งผ่านไปยัง Back-end

ทีนี้หากเรามีฐานข้อมูลที่หลากหลายเราจะใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฝั่ง Client ซึ่ง API ย่อมาจาก Application Programming Interface ซึ่งจะทำงานผ่าน HTTP Services และ API โดยมีการร้องขอข้อมูลจากฝั่ง Front-end ผ่าน HTTP ไปยัง API เพื่อรับข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล ซึ่งในฝั่ง Back-end จะประกอบไปด้วยข้อมูลและ API ซึ่งในฝั่ง Back-end จะเรียกว่า Business Logic ในส่วนของ Front-end จะเป็นส่วนในการนำเสนอซึ่งประกอบไปด้วย HTML Template จะเรียกว่า Presentation Logic ซึ่งมีทั้งการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ และรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่ม

สรุปได้ว่า ในการพัฒนาในฝั่ง Front-end (Front-end Development) นั้นจะประกอบไปด้วย HTML, CSS, JavaScript และ Angular ส่วนการพัฒนาในฝั่ง Back-end (Back-end Development) นั้นจะประกอบไปด้วย APIs และ Databases และเราจะ focus ในส่วน Front-end ซึ่งเป็นส่วนของ Angular 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 16 ผู้ติดตาม
  • 773 โพสต์