การสร้าง Project Skeleton หรือการสร้างโครงสร้างไฟล์ต่างๆ ของ Application ใหม่ ก่อนการเขียนโปรแกรม โดยเปิดโปรแกรม Command Prompt แล้ว CD ไปที่ D:\wamp\www จากนั้นพิมพ์คำสั่งสำหรับการสร้าง Project Skeleton ดังนี้ yiic webapp myyiiapp สำหรับ myyiiapp คือชื่อ Project เรานั้นเอง 

จากนั้นกดปุ่ม Enter แล้วกด yes เพื่อสร้าง ก็จะได้โครงสร้างไฟล์ต่างๆ ดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com