บทความ (Blog)

wave


บทความ (Blog)

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

ภาษา Swift

ภาษาใหม่ล่าสุดภาษา swift จาก Apple

อ่านต่อ

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ  Swift Code คืออะไร Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความ...

อ่านต่อ