ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

wave

ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มานพ กองอุ่น 26 พ.ค. 2017 15:17:16 8,392

เพื่อนๆ ขา Dev รุ่นใหม่ๆ ถ้ายังไม่รู้ว่าจะประเมินราคาซอร์ฟแวร์ยังไงสามารถใช้ระบบนี้ช่วยได้ จะได้เป็นแนวทางและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เพราะการตัดราคากันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ และการตั้งราคาที่ต่ำเกินไปก็อาจจะกระทบทั้งระบบ วันนี้ลองใช้ระบบกลางเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ http://itestimate.mict.go.th/ictestimate01.v2/

ระบบพัฒนาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ความคิดเห็น