สรุปงาน Youtube Creator Community Roundtable

wave

สรุปงาน Youtube Creator Community Roundtable

มานพ กองอุ่น 23 เม.ย. 2017 10:29:56 6,438

สำหรับงาน Youtube Creator Community Roundtable ที่จัดขึ้นเมื่อ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้นเป็นการเชิญจาก Youtube (Google ประเทศไทย) ที่มีช่องผู้ติดตาม 1,000-50,000 โดยแบ่งสายเกมส์และทั่วไป

สำหรับงานนี้เหล่า Creator ต่างๆ ก็ได้พบป่ะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ว่าแต่ละช่องพบปัญหาอุปสรรคอะไร มีแนวทางแก้ไขอย่างไรกันบ้าง ซึ่งก็ถือว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ อีกด้วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การสร้าง Brand
 2. การทำช่องให้คนติดตามและต่อเนื่อง
  1. ความสม่ำเสมอ โพสเป็นช่วงเวลา ต่อเนื่อง เช่น ทุกวันจันทร์เป็นต้น
  2. สร้างพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมประจำช่อง เช่น ขอ3คำ
  3. แตกต่าง มีความแตกต่างในการนำเสนอ
  4. ทำสั่งที่รัก สิ่งที่รักทำให้มีแรงผลักดันในการทำ เพราะไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับ หรือ ไม่เต็มใจทำ
  5. มีเอกลักษณ์ มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว เช่น ภาพย่อ logo และ asset ต่างๆ ที่มาประกอบ
  6. มีความคงที่ มีความต่อเนื่องไม่ทิ้งคนติดตาม
 3. พัฒนาช่องสู่ Fan Base ที่มาจากต่างชาติ การแปล การทำ Subtitle

ท่านไหนอยากทำช่องใน Youtube สามารถเริ่มจากสิ่งที่มีและสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชอบก่อน อย่าทำตามคนอื่น ค่อยๆ ทำให้ช่องเติบโต และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง มาเป็น Youtube Creator กันนะครับ

ภาพบรรยากาศต่างๆ ในงาน

ความคิดเห็น