หนังสือ Yii Framework Tip เทคนิค Yii Framework เล่ม 1 คลอดแล้วครับ

wave

หนังสือ Yii Framework Tip เทคนิค Yii Framework เล่ม 1 คลอดแล้วครับ

มานพ กองอุ่น 20 ม.ค. 2014 20:03:08 2,967

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มของ Yii Framework โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้าง Application ให้มีความรวดเร็วและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นบท ซึ่งในแต่ละบทก็จะมีเทคนิคต่างๆ กันไป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมและทีมงานตั้งใจเขียนและถ่ายทอดเป็นอย่างมาก โดยเราทำงานอย่างหนักหลายเดือนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนังสือใกล้มือเพื่อต่อเติม Application ของท่านให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

สามารถดูรายละเอียได้ที่ หนังสือ Yii Framework Tip เทคนิด Yii Framework เล่ม 1

ความคิดเห็น