เปลี่ยนค่าเริ่มต้น Screenshot Capture Folder สำหรับ MacOS

wave

เปลี่ยนค่าเริ่มต้น Screenshot Capture Folder สำหรับ MacOS

มานพ กองอุ่น 14 ก.พ. 2019 09:43:22 1,982

ใน ​MacOS ค่าเริ่มต้นของการ Capture Screen คือ ~/Desktop ทั้งนี้หากเราต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น เราต้องการเปลี่ยนให้ Screen Capture File ไปยัง /Users/username/Pictures/Screenshots ให้พิมพ์คำสั่ง

defaults write com.apple.screencapture location /Users/username/Pictures/Screenshots/

แล้วกดปุ่ม Enter จากนั้นทดลอง กด Capture (Shift+Command+4) จะพบไฟล์อยู่ใน Folder ที่กำหนด

ความคิดเห็น