จะออกแบบ Database ระบบเหมือน Google Form อย่างไรครับ ?

wave
joke_fetus
3,162
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
จะออกแบบ Database ระบบเหมือน Google Form อย่างไรครับ ?

จะออกแบบ Database  ระบบเหมือน Google Form อย่างไรครับ

สามารถสร้าง  ​Form ได้ มี  Input หลายประเภท พอออกแบบได้แล้ว ​Form นั้นสามารถเก็บข้อมูลลง Database ได้

ผมทำได้เรื่องออกแบบ Form ได้แล้ว  แต่ถ้าจะเก็บค่า value ใน Form นั้นๆ ต้องออกแบบ Database อน่างไรครับ ต้องสร้าง Table ใหม่ทุกครั้งที่ มี Form ใหม่เลยหรือเปล่า เพราะจำนวนฟิลล ไม่เท่ากันด้วย

1 ความคิดเห็น

  • Resha Valentine

ทำ 3 ตารางนะครับ 

โดย ตารางแรก เก็บข้อมูลฟอร์ม ไปดำเนินการสร้างฟอร์ม

ตารางที่ 2 เก็บ เลขชุดข้อมูล 

ตารางที่  3 เก็บ ข้อมูลที่ได้จาก ฟอร์ม โดยรวมกับกลุ่มข้อมูล

หน้าตาประมาณนี้

ตารางแรก เก็บข้อมูล ฟอร์ม

ID | FormName | FormLabel | FormType
1 | FirstName | First Name | InputText

2 | LastName | Last Name | InputText

ตารางที่ 2 เก็บ เลขชุดข้อมูล

ID | DataSession

1 | sesssss


แล้ว ตารางที่ 3 เก็บข้อมูลจาก Form อีกที
ID | FormName | Value | DataId
1 | FirstName | My Value | 1

ประมาณนี้ อ่ะครับ