ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติสำหรับพืช

wave
มานพ กองอุ่น
2,208
ไอเดีย (Idea)
ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติสำหรับพืช

แนวคิดในการนำระบบรดน้ำอัตโนมัติมาใช้ในการรดน้ำพืช โดยสามารถเลือกชนิดพืช ระบบจะคำนวณอัตราความชื้น และรดน้ำให้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยและให้ปุ๋ยได้อีกด้วย หากมีระบบนี้ช่วยน่าจะทำให้เราสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้ 

แต่การทำลักษณะนี้น่าจะต้องอยู่ในโรงเรือนที่สามาตรควบคุมได้ เพราะใช้พื้นที่ที่จำกัด

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์