ปัญหา Font Angsana วรรณยุกต์ทับสระ ใน mPDF

wave
มานพ กองอุ่น
7,021
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ปัญหา Font Angsana วรรณยุกต์ทับสระ ใน mPDF

สวัสดีครับ วันนี้เจอปัญหาการสร้าง pdf ด้วย mPDF กับการใช้ font angsana ทำให้วรรณยุกต์ทับสระ

แต่ถ้าเปลี่ยน font ไปใช้ thai sarabun ก็ใช้งานได้ปกติ แต่ติดที่วรรณยุกต์ลอย

ท่านไหนเคยเจอปัญหานี้ไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรกันครับ

1 ความคิดเห็น

  • Resha Valentine

ผมก็เจอครับ ผมก็เลือก ที่จะเปลี่ยน Font เหมือนกัน

แต่ผม จะใช้ Tahoma เป็นหลัก