รับทำบทเรียน html5 & elearning รองรับการใช้งานผ่าน smartphone

wave
yupat
1,606
ฟรีแลนซ์ (Freelance)
รับทำบทเรียน html5 & elearning รองรับการใช้งานผ่าน smartphone

รับทำบทเรียน html5 & elearning รองรับการใช้งานผ่าน smartphone

 ด้วยทีมงาน Freelance เต็มตัว พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ การออกเอกสารต่างๆ ใบเสร็จ
ใบเสนอราคา, การจัดทำ plan เพื่อส่งงานและกำหนดเวลาชัดเจน, มี Server เพื่อรับส่งงาน
เพื่อความสะดวกสบายในการชมงาน พร้อมทั้งทีมงานในด้านต่างๆ เพื่อ support งานของท่าน


1. บทเรียนรองรับการเข้าชมผ่าน pc + smartphone (android, ios, window) ในรูปแบบ responsive webapp platform
  โดยปรับขนาดบทเรียนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เข้าชม

2. บทเรียนสื่อผสมหลากหลาย ได้แก่ รูปภาพ, ข้อความ, ภาพกราฟฟริก, เสียง , วีดีโอ เพื่อให้บทเรียนมีสื่อผสมที่ครบถ้วน น่าติดตาม และดึงดูดความน่าสนใจ

3. การตอบสนองการเรียนแบบสองทาง กล่าวคือ นอกจากการรับชมบทเรียนแล้วยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมระหว่างเรียน เช่น แบบทดสอบ, กิจกรรมเกมส์ระหว่างเรียน
  หน้ากากควบคุมการเล่นของบทเรียน รวมถึง interactive ในรูปแบบต่างๆ

4. การนำบทเรียนไปใช้งานมีรูปแบบให้เลือกหลายหลาย ได้แก่
  - การนำบทเรียนขึ้นหน้าเว็บในรูปแบบ CAI หรือ Content web app กล่าวคือการนำบทเรียนขึ้นแสดงบนหน้าเว็บเดี่ยวโดยไม่เชื่อมโยงกับระบบใดๆ
  เหมาะสำหรับบริษัท หรือองค์กรที่ไม่ต้องการติดตั้งระบบติดตามการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าดูบทเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้อง log in
 - การนำบทเรียนไปใช้ในรูปแบบ Scorm กล่าวคือ บริษัท หรือองค์กรมีระบบ e-learning (LMS) และต้องการจัดทำบทเรียนให้อยู่
  ในรูป scorm เพื่อนำบทเรียนเข้าระบบ และติดตามการเรียนการสอนต่อไป


Tel. 085-143-6858 (เต้)
Email : tae_typhoon@hotmail.com
line id : tae_typhoon

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์