รับสมัครงานตำแหน่ง Web programmer หลายตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

wave
Jakrapong Narkdej
2,148
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัครงานตำแหน่ง Web programmer หลายตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอโยเดีย

Ayodia เป็นบริษัทพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยยึดหลัก "ความนำสมัยของคุณ คือความสำเร็จของเรา" บริษัทกำลังมองหาพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อจะได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท.
 

หน้าที่

- พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
- แก้ไขบั๊ก และดูแลระบบเดิมที่เคยพัฒนา และอยู่ในช่วง MA ให้ทำงานได้ราบรื่น
- วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ควรมีความสามารถพื้นฐานของการเป็น Programmer ครบถ้วน
- รู้และเข้าใจการทำงานของระบบเว็บไซต์ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี HTML และ Javascript เป็นอย่างดี
- สามารถพัฒนาระบบงานด้วยภาษา C# ได้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยี .NET
- มีความรู้ความเข้าใจการทำงานกับระบบฐานข้อมูล 
- มีความถนัดในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP สามารถสื่อสารกับทีมงานคนอื่นๆ ด้วย UML Diagram ได้
- หากมีความถนัดในการใช้งาน jQuery, Angular, MVC.NET และ Entity Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Software แบบ Agile 
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  มีความคิดสร้างสรรค์
-ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีทัศนคติที่ดีกับงาน Programmer

จำนวน  

4 อัตรา

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสาร Resume และ Transcript ไปที่ Email : hr@ayodiacompany.com หรือ ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัทพ์ 086-776-6126 ติดต่อคุณชาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ http://www.jobthai.com/home/jobdetail.php?&code=633642

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์