รับสมัคร Digital Marketing 1 ตำแหน่ง (Full Time จ.ราชบุรี)

wave
Nopp Tassana
1,636
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัคร Digital Marketing 1 ตำแหน่ง (Full Time จ.ราชบุรี)

ทรัพย์กมล
ให้เช่า,เช่าซื้อรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์


รับสมัคร Digital Marketing 1 ตำแหน่ง (Full Time จ.ราชบุรี)
Digital Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล

รายละเอียดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 • สร้างระบบ Social Media Marketing
 • ดูแล LINE Facebook Social Media และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัท และเขียน Content ต่าง ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามมาทางสื่อออนไลน์
 • คิดแคมเปญ หรือ จัดกิจกรรม นำเสนอวิธีการ และช่องทางการทำการตลาดใหม่ ๆ
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ และการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลา
 • ความก้าวหน้าเป็นไปตามผลงานและควบคู่กันไปในการเลื่อนตำแหน่งงาน
 • มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบแก้ปัญหา ตั้งใจเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
 • งานประจำ/ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
 • เวลาเข้างาน 8.00 - 17.30คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (รับเด็กจบใหม่)
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐาน การทำโฆษณา บน Social Media
 • สามารถใช้โปรแกรมข้้นพื้นฐาน AI และ Photoshop หากสามารถตัดต่อ VDO ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • อยู่ในการสื่อสาร ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
 • รักในการบริการ รักในการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยบริษัท ทรัพย์กมลออโต้ริส จำกัด
โทร 0912711622
176/2-3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สนใจสมัครได้ที่
https://hr.subkamolauto.com/jobs

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์