รับสมัคร Java/JSP Developer 30,000 - 50,000 บาท/เดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

wave
hr@mbc.co.th
2,597
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัคร Java/JSP Developer 30,000 - 50,000 บาท/เดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

บริษัท โมเดิร์น บิสิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทขนาดเล็ก ดำเนินการพัฒนาระบบ Back-office ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ในลักษณะ Project-based ด้านหนึ่ง และ มีผลิตภัณฑ์ คือระบบบริหารจัดการข้อมูลและตัวชี้วัด (KPI) สำหรับองค์กรต่างๆ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Performatic 

หากคุณรักและชื่นชอบในการเขียนโปรแกรม บริษัท โมเดิร์น บิสิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด อยากร่วมงานกับคุณ

นักพัฒนาระบบ (Developer) จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 0-3 ปี
3. สนใจการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย JSP, JAVA และ Javascript
4. หากสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลในระดับ Persistence Layer ด้วยเทคโนโลยี EJB หรือ Hibernate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวตามระบบการทำงานขององค์กร และสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีความสุข
6. รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ

Job Description
1. พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย JSP, JAVA และ Javascript ในรูปแบบของ 3-tier architecture โดยครบถ้วนทุก tier
2. ออกแบบฐานข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
3. เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลในระดับ Persistence Layer

หากสนใจติดต่อ คุณวรวงศ์ ที่ hr@mbc.co.th
 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์