รับสมัคร JSP Developer จำนวน 3 คน , PHP Developer จำนวน 2 คน

wave
Supharerk Tesrumpun
1,536
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัคร JSP Developer จำนวน 3 คน , PHP Developer จำนวน 2 คน

JSP
1. JSP Developer เคยใช้ Spring Boot Framwork, Bootstrap, jQuery, Ajax, JSON
2. พัฒนาร่วมกับ Oracle Database
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
4. เงินเดือนตามที่ตกลงกัน

PHP
1. PHP Developer เคยใช้ Laravel, Yii Framework , Bootstrap, jQuery, Ajax, JSON
2. เคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
4. เงินเดือนตามที่ตกลงกัน

 สนใจติดต่อ สุภฤกษ์ (โอ๊ค) 0818262134

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์