รับสมัคร Programmer/Senior Programmer (Java,C#,VB.net)

wave
HR Cmcgroup
1,817
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัคร Programmer/Senior Programmer (Java,C#,VB.net)

      CMC Biotech & Thai GL Group  เปิดรับสมัคร Programmer/Senior Programmer (Java,C#,VB.net)    

 - เพศชาย/หญิง อายุ  22 - 35 ปี    

           -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง             

            -  สามารถเขียนภาษา Java ,C# ,VB.net ได้  

             -  ชอบเรียนรู้และมีความอดทน

               -สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้

สถานที่ทำงาน 

ซอยลาดพร้าว 94 (ทาวน์ อิน ทาวน์)  โทร.086-9821815

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์