รับเขียนโปรแกรม VB.net เชื่อมต่อ SQL , Access รับเฉพาะ (Win App) คับ

wave
CrisSing-BeNs Kub
3,570
ฟรีแลนซ์ (Freelance)
รับเขียนโปรแกรม VB.net เชื่อมต่อ SQL , Access รับเฉพาะ (Win App) คับ

รับเขียนโปรแกรม | รับเขียนโปรแกรม vb | รับเขียน vb | รับเขียนโปรแกรม visual Basic | รับเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET | ติดต่อฐานข้อมูล Access,SQL Server | Window Application

รับทำ Projectจบนักศึกษา
ราคาเป็นกันเอง ติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/รับเขียนโปรแกรมvbnet-WinApp-2007087559512204/?ref=settings
Line ID :Chintoben 
Tel : 0875621040 

ขั้นตอนการคิดราคา (Man Hour x จำนวนชั่วโมง )
** Man Hour = 350฿ 
** จำนวนชั่วโมง = ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของงาน
** OT = Man Hour x 2
ส่งขอบเขตงานมา ให้ทีมงานจะวิเคราะห์ 
(ไม่สามารถทำได้ = ไม่รับงาน , สามารถทำได้ = รับงานและแจ้งจำนวนชั่วโมงที่ใช้)
สมมุติ Project นี้ใช้เวลา 20 ชั่วโมง ราคา เท่ากับ 350 x 20 = 7,000฿
คำนวณระยะเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง = 1 วัน ดังนั้น Project นี้ 20 ชั่วโมง จะใช้เวลา Limit ที่ 20 วัน 
(ที่คิดเช่นนี้ เพราะใน1 วัน เรารับงานมากกว่า 1 Project ) หากต้องการ ภายใน 10 วัน ต้องคิด OT ดังนี้
(350x10) + (700x10) = 10,500฿ (10 ชั่วโมงแรก คิดปกติ 10 ชั่วโมงหลัง OT)
4. จ่ายเงินก่อนงวดแรก 20% ตอนเสร็จส่งมอบโปรแกรมอีก 80% (จะเริ่มทำงาน เมื่อได้รับงวดแรก)

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์