เชิญอบรม การใช้งาน Vtiger CRM สำหรับ User ,Admin และ Developer

wave
boyspi
3,187
กิจกรรม (Event)
เชิญอบรม การใช้งาน Vtiger CRM สำหรับ User ,Admin และ Developer

คอร์ส Vtiger CRM for Users (ราคา: 1,500 บาท)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • Sale

 • Marketing

 • IT

 • Developer

 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM

 • สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM คืออะไร

 • Vtiger CRM Features

  • Marketing Management

  • Sales Management

  • Inventory Management

  • Customer Support Management

  • Project Management

 • ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4

  • การติดตั้ง Vtiger CRM

  • ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM

 • การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน

  • การเข้าสู่ระบบ

  • แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM

 • การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation

  • การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)

  • การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)

  • การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)

  • การบริหารลูกค้า (Organization)

  • การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)

  • การบริหารการเสนอราคา (Quotes)

  • การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)

  • การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)

 • การใช้งานระบบ Inventory Management

  • การบริหารสินค้า (Product)

  • การบริหารบริการต่างๆ (Service)

  • การบริหารราคา (Price Book)

  • การบริหารทรัพย์สิน (Asset)

  • การบริหารผู้ขาย (Vendor)

  • การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)

 • การใช้งานระบบ Customer Support

  • การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)

  • การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)

  • การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)

 • การใช้งานระบบ Project Management

  • การบริหารโครงการ (Project)

  • การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)

  • การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)

 • การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน

  • การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม

  • การออกแบบและใช้งานรายงาน

 • การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)


 

คอร์ส Vtiger CRM for Administrators (ราคา: 3,500 บาท)

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM

 • ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM

 • สามารถนำ Vtiger CRM ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้

 • สามารถกำหนดและตั้งค่า Vtiger CRM ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Setup

  • Vtiger CRM installation

  • Vtiger Configuration

  • Install Vtiger CRM Thai Language

  • Update Company profiles

  • Select Module & Design Layout

   • Modules Managers

   • Edit fields

   • Picklist Editors

   • Picklist Dependency setup

   • User & Access Control

   • Profiles

   • Roles

   • Sharing Rules

   • Users & Groups

  • Configuration Outgoing server

  • Configuration schedules

  • E-mail Templates

  • Tax Calculations

  • Inventory Terms and Conditions

  • Customer portal

  • Workflow

   • Send mail

   • Create Todo & Events

   • Update Fields

   • Create Entity

   • SMS Task

  • Web forms

  • Integrate Google Calendars & Google Contacts


 

คอร์ส Vtiger CRM for Developers (ราคา: 4,500 บาท)

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560


เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM และ ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

 • Developers

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM

 • สามารถเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างฐานข้อมูลของ Vtiger CRM

 • สามารถออกแบบหน้า Vtiger CRM ได้

 • สามารถสร้างโมดูล Vtiger CRM ได้

 • สามารถสร้าง Workflow แบบ Advance ได้

 • สามารถใช้งาน Web service ของ Vtiger เพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ได้

Course Outline

 • Vtiger CRM Structure & Database Schema.

 • Vtiger CRM Create your theme.

 • Vtiger Development Library (Vtlib).

  • Module

  • Module Block

  • Module Field

  • Module Filter

  • Module Related List

  • Module Sharing Access

  • Module Tool

  • Module Event

  • Module Link

  • Package Export

  • Package Import

  • Language Export

 • Console Tool

 • Workflow Create Invoke Function

 • Vtiger CRM Web services (Vtwsclib) PHP Client

  • Class overview

  • Vtiger_WSClient(url)

  • DoLogin Function.

  • DoListTypes Function.

  • DoDescribe Function.

  • DoCreate Function.

  • DoRetrieve Function.

  • DoUpdate Function.

  • DoQuery Function.

  • LastError Function.


* ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 คอร์ส ในราคาพิเศษ 8,000 บาทเท่านั้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

Laptop ระบบ Window หรือว่า LInux หรือว่า Mac

 

หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ นายฤทธิชัย สุฟู

เบอร์ 081-691-5962 หรือว่า Line ID : boyspi

อีเมลล์ : boyspi@gmail.com

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์